PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. w CZARNEM

Czarne: Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych
Numer ogłoszenia: 426496 - 2009; data zamieszczenia: 11.12.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 Dokumenty: