PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. w CZARNEM

ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY CZARNE

Firma zarządza 39 nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Czarne jak niżej:

1)       BIŃCZEBIŃCZE 9
2)       BIŃCZE BIŃCZE 15
3)       BIŃCZEBIŃCZE 31
4)       BIERNATKA  BIERNATKA15
5)       RACINIEWO RACINIEWO 22
6)       RACINIEWORACINIEWO 25
7)       WYCZECHYWYCZECHY 28
8)       WYCZECHYWYCZECHY 29
9)       NADZIEJEWONADZIEJEWO 24
10)   NADZIEJEWONADZIEJEWO 31
11)   SIERPOWOSIERPOWO 25
12)   SIERPOWOSIERPOWO 44
13)   SIERPOWOSIERPOWO 46
14)   DOMISŁAWDOMISŁAW 63
15)   DOMISŁAWDOMISŁAW 64
16)   DOMISŁAWDOMISŁAW 65
17)   DOMISŁAWDOMISŁAW 66
18)   DOMISŁAWDOMISŁAW 67
19)   CzarneCICHA  1
20)   CzarneKANAŁOWA  3
21)   CzarneKOŚCIELNA  25
22)   CzarneKOŚCIUSZKI  40
23)   CzarneKOŚCIUSZKI  43
24)   CzarneKOŚCIUSZKI  7
25)   CzarneŁĄKOWA 9
26)   CzarneMICKIEWICZA  11
27)   CzarneMICKIEWICZA  3
28)   CzarneMICKIEWICZA  7
29)   CzarneMICKIEWICZA  9
30)   CzarneMŁYŃSKA  29
31)   CzarneOGRODOWA  5
32)   CzarneOGRODOWA 3B
33)   CzarnePARKOWA 7
34)   CzarnePLAC WOLNOŚCI 5
35)   CzarnePRZEMYSŁOWA  4
36)   CzarneSTRZELECKA  1
37)   CzarneSTRZELECKA  2
38)   CzarneSZKOLNA 5
39)   CzarneZAMKOWA 9

 Zarządza również lokalami mieszkalnymi Gminy Czarne znajdującymi się w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez spółkę poza wspólnotami mieszkaniowymi  Pl. Wolności 12 w Czarnem, ul. Strzelecka 8A w Czarnem, ul. Strzelecka 14 w Czarnem i ulica Mickiewicza 5 w Czarnem oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych:- ul. Ogrodowa 18 w Czarnem,- ul. Złota 1 w Czarnem- ul. Marszałkowska 9 w Czarnem- Bińcze 33B/1- Bińcze 42/4- Wyczechy 25/3- Domisław 47E/8- Domisław 48D/1- Domisław 48D/5-Domisław 47C/1- Domisław 47C/2-Domisław 47C/4- Domisław 47C/6- Domisław 47C/8- Kijno 4/2- Kijno 4/3- Łoża 17/1- Krzemieniewo 51/1- Krzemieniewo 51/3Łącznie zarządza obecnie 142 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Czarne. 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

których Zarządcą jest aktualnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Czarnem:

L.p.Miejscowośćulica

1

KRZEMIENIEWOKRZEMIENIEWO 11

2

KRZEMIENIEWOKRZEMIENIEWO 39

3

KRZEMIENIEWOKRZEMIENIEWO 48 i 49

4

ŁOŻAŁOŻA 4

5

SOKOLE SOKOLE 19

6

SIERPOWOSIERPOWO 1

7

RzeczenicaNOWA 2

8

MiędzybórzMiędzybórz 87

9

Czarne27 LUTEGO  3

10

CzarneALEJA ZWYCIĘZCÓW   5

11

CzarneCIASNA  2

12

CzarneCICHA  3

13

CzarneCICHA 2

14

CzarneDŁUGA 1

15

CzarneDŁUGA 3

16

CzarneKANAŁOWA  4

17

CzarneKANAŁOWA  5

18

CzarneKOLEJOWA  21

19

CzarneKOLEJOWA  5

20

CzarneKOLEJOWA 14

21

CzarneKOŚCIELNA  19

22

CzarneKOŚCIELNA  9

23

CzarneKOŚCIUSZKI    42

24

CzarneKOŚCIUSZKI   14

25

CzarneKOŚCIUSZKI  10

26

CzarneKOŚCIUSZKI  12

27

CzarneKOŚCIUSZKI  15

28

CzarneKOŚCIUSZKI  20

29

CzarneKOŚCIUSZKI  24

30

CzarneKOŚCIUSZKI  34

31

CzarneKOŚCIUSZKI  35

32

CzarneKOŚCIUSZKI  38

33

CzarneKOŚCIUSZKI 41

34

CzarneKOŚCIUSZKI  45

35

CzarneKOŚCIUSZKI  49

36

CzarneKOŚCIUSZKI  5

37

CzarneKOŚCIUSZKI  51

38

CzarneKOŚCIUSZKI  8

39

CzarneKOŚCIUSZKI  9

40

CzarneMICKIEWICZA  19

41

CzarneMICKIEWICZA  5

42

CzarneMŁYŃSKA   1

43

CzarneMONIUSZKI  14

44

CzarneMONIUSZKI  2

45

CzarneOGRODOWA  12

46

CzarneOGRODOWA  16

47

CzarnePARKOWA  5

48

CzarnePLAC WOLNOŚCI     2

49

CzarnePLAC WOLNOŚCI   1

50

CzarnePLAC WOLNOŚCI   4

51

CzarnePLAC WOLNOŚCI   8

52

CzarnePLAC WOLNOŚCI   9

53

CzarnePLAC WOLNOŚCI  10

54

CzarnePLAC WOLNOŚCI  12

55

CzarnePOPRZECZNA     2

56

CzarnePRZEMYSŁOWA  27

57

CzarnePRZEMYSŁOWA  6

58

CzarneSTRZELECKA  10B

59

CzarneSTRZELECKA  14

60

CzarneSTRZELECKA  16

61

CzarneSTRZELECKA  4

62

CzarneSTRZELECKA  5

63

CzarneSTRZELECKA  7

64

CzarneSTRZELECKA  8 E

65

CzarneSTRZELECKA  8 F

66

CzarneSTRZELECKA  8 H

67

CzarneSTRZELECKA 10   A

68

CzarneSTRZELECKA 8 A

69

CzarneSTRZELECKA 8 B

70

CzarneSTRZELECKA 8 C

71

CzarneSTRZELECKA 8 D

72

CzarneSTRZELECKA 8 G

73

CzarneSZCZECINECKA  3

74

CzarneSZKOLNA   1

75

CzarneSZKOLNA  2

76

CzarneŚWIERCZEWSKIEGO 10  A

77

CzarneWESOŁA   1

78

CzarneZAMKOWA    1

79

CzarneZAMKOWA  11

80

CzarneZAMKOWA  13

81

CzarneZAMKOWA  3

82

CzarneZAMKOWA  5

83

CzarneZAMKOWA  7

84

CzarneZAMKOWA 16

85

CzarneZŁOTA  2