PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. w CZARNEM

PREZES

PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CZARNEM

LESZEK WILMA

telefon: 059-83-32-120