PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. w CZARNEM

Redakcją treści w naszym biuletynie zajmuje się Krzysztof Kościelski.

tel. 059   83-32-120