PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. w CZARNEM
Kapitał zakładowy spółki 285.000 zł. ze 100% udziałem Gminy Czarne ( 285 udziałów). Prawo użytkowania wieczystego działki nr 7/8 o powierzchni 6.339m2 w Czarnem ul. Kościuszki 42, na której znajdują się budynek administracyjny , magazynowy, garaż stolarnia i wiata stanowiące własność Spółki.