PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. w CZARNEM

Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ulicy Ciasna 2 w Czarnem