Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. w CZARNEM

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
1) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) - PKD 40.30.A,
2) dystrybucja ciepła (pary wodnej I gorącej wody) - PKD 40.30.B,
3) rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne - PKD 45.11.Z,
4) wykonywanie robot ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków -
PKD 45.21.A,
5) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i
budowli z elementów prefabrykowanych - PKD 45.21.G,
6) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 45.22.Z,
7) roboty związane z fundamentowaniem - PKD 45.25.8,
8) wykonywanie robót budowlanych murarskich - 45.25.D,
9) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli - PKD 45.31.A,
1 0)wykonywanie robot budowlanych izolacyjnych -PKD 45.32.
11)wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych - PKD 45.33.A,
12) wykonywanie instalacji gazowych - PKD 45.33.C,
13)tynkowanie - PKD 45.41.Z,
14) zakładanie stolarki budowlanej - PKD 45.42.Z,
15) posadzkarstwo; tapetowanie I oblicowywanie ścian - PKD 45.43.A,
16) malowanie - PKD 45.44.A,
17) szklenie - PKD 45.44.B,
18) wykonywanie pozostałych robot budowlanych wykończeniowych - PKD 45.45.Z
19) zagospodarowanie I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 70.11.Z
20) kupno I sprzeda nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.12.Z,
21) wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z,
22) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - PKD 70.31 .Z,
23) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie - PKD 70.32.Z,
24) gospodarowanie odpadami - PKD 90.02.Z,
25) działalność sanitarna I pokrewna - PKD 90.03.Z,

26)sprzątanie i czyszczenie obiektów - PKD 74.70 Z,
27) pogrzeby i działalność pokrewna - PKD 93.03.Z,
28) budowa dróg kołowych i szynowych - PKD 45.23.A,
29) stawianie rusztowań - PKD 45.25.A,
30) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej
niesklasyfikowanych - PKD 45.25. E,
31)wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską - PKD 45.50.Z,
32) działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 93.05.Z,
33) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - PKD 60.24.C.

 

ŚWIADCZONE OBECNIE USŁUGI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Czarnem aktualnie świadczy usługi:

1)      zarządza mieszkaniowym zasobem Gminy Czarne i wynajmuje gminne lokale mieszkalne zgodnie z uprawnieniem do lokalu przyznanym przez Burmistrza Gminy Czarne,

2)      zarządza Wspólnotami Mieszkaniowymi w Czarnem, Krzemieniewie, Sokolu, Rzecznicy i Międzyborzu wraz z pełną obsługą finansowo-księgową,

3)      zarządza cmentarzami komunalnymi w Czarnem,

4)      świadczy usługi budowlane (określone w przedmiocie działalności firmy) między innymi w zakresie remontów lokali i budynków, układania polbruku,

5)      na bieżąco usuwa zgłoszone awarie zaistniałe w lokalach i budynkach którymi zarządza spółka,

6)       zapewnia wykonywanie w firmie kar ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych zgodnie z orzeczeniami sądu.

 

 

USŁUGI CMENTARNE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Czarnem jest zarządcą cmentarzy komunalnych w Czarnem i pobiera opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych w wysokościach określonych Zarządzeniem Nr 333/06 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 5 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione. Zainteresowani winni się zgłaszać do biura spółki.

Firma świadczy również dodatkowo odpłatne usługi w postaci obsługi w związku  z wjazdem  na teren cmentarzy firm kamieniarskich i nadzorem przy montażu bądź wymianie pomnika, wywozem elementów starego pomnika oraz wykopaniem grobu ziemnego do pochowu.

 

Zarządzenie Nr 333/06 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 5 kwietnia 2006r.

Zarządzenie Nr 373/06 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 31 sierpnia 2006r.

Uchwała Nr 5/06 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. z dnia 22 sierpnia 2006r. - Załącznik nr 1do uchwały

Uchwała Nr 6/06 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. z dnia 22 sierpnia 2006r.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2209
Treść wprowadził(a): Kościelski Krzysztof, 2010-01-09 19:32:03
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2010-01-09 19:23:25