Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. w CZARNEM

1.      Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą spółki, podejmuje w formie uchwał najważniejsze decyzje. Miasto i Gmina Czarne reprezentowane przez Burmistrza Gminy posiada wszystkie udziały. 

2. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad pracami prowadzonymi przez Zarząd Spółki jest jej organem kontrolnym. W Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pracują niżej wymienione osoby:

Jadwiga Saładziak
- Przewodniczący

Urszula Kubas
- Członek

Romuald Michel
- Członek3. Zarząd

Leszek Wilma  
              -        Prezes Zarządu

Zarząd przyjmuje interesantów codziennie w godzinach    800   -     1000.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1135
Treść wprowadził(a): Kościelski Krzysztof, 2010-01-07 11:51:08
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2010-01-07 11:40:04