PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. w CZARNEM

Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Wesoła 1