PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. w CZARNEM

Remont elewacji części budynku mieszkalnego przy ulicy Cicha 2  w Czarnem