PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. w CZARNEM

 

Remont elewacji - docieplenie części budynku mieszkalnego przy ulicy Pl. Wolności 10

w Czarnem