PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. w CZARNEM

Remont pokrycia dachowego przy ulicy Strzelecka 10B w Czarnem