PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. w CZARNEM

Wywóz nieczystości stałych
Numer ogłoszenia 67365-2009 , data zamieszczenia 27.04.2009
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

 Dokumenty: