PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. w CZARNEM

Remont pokrycia dachowego w Czarnem przy ulicy Długa 1